Den Haag gaat van ’t gas af. Bekijk de meest gestelde vragen

WAAROM GAAT DE GEMEENTE OVER OP SCHONE ENERGIE?    Den Haag wil een gezonde, schone en leefbare stad zijn, die klaar is voor de toekomst. We onderschrijven het Klimaatakkoord van Parijs om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe manieren om onze...


  • Door

    Denise Beugelsdijk

    10 april 2019

WAAROM GAAT DE GEMEENTE OVER OP SCHONE ENERGIE? 

 

Den Haag wil een gezonde, schone en leefbare stad zijn, die klaar is voor de toekomst. We onderschrijven het Klimaatakkoord van Parijs om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe manieren om onze woningen te verwarmen, te koken en te douchen. Dat is een hele verandering. Samen met bewoners, bedrijven en andere partners onderzoeken we hoe we over kunnen overgaan op schone energie. Deze collegeperiode zetten we betekenisvolle stappen naar een klimaatneutrale stad in 2030. Daarbij staat voorop dat de Energietransitie voor iedereen haalbaar is. 

 

We ontwikkelen nieuwe bronnen, netwerken en opslagruimte voor schone energie. Daarnaast besparen we op het gebruik van energie en maken we het aanbod ervan steeds duurzamer. De komende jaren willen we 25.000 tot 30.000 bestaande huizen van duurzame energie voorzien of ze hierop voorbereiden. 

Tien Groene Energiewijken zijn voorloper. We maken samen met bewoners en andere partners, waaronder Duurzaam Den Haag, woningcorporaties en (energie-)bedrijven, wijkenergieplannen. Daarin staat welke toekomstige energievoorziening beschikbaar is en hoe de overstap wordt gerealiseerd. 

Voor 2021 ligt er een stedelijk Energietransitieplan. Hierin komen het nieuwe energiesysteem, de wijkenergieplannen en de financiering samen in een routekaart voor de overgang naar schone energie. De Energietransitie is een grote opgave, die ook kansen biedt op nieuwe banen bij bedrijven in de energie- en installatiebranche. Ideeën en (bewoners)initiatieven ondersteunen we zoveel mogelijk. Den Haag moet ook voor de generaties na ons een gezonde, schone en leefbare stad zijn. Alle plannen voor de komende jaren zijn te lezen in de kadernota Duurzaamheid: 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/497016 

 

Waarom wil de gemeente de overstap naar schone energie samen met u maken? 

De gemeente Den Haag heeft bewoners, ondernemers en andere partners hard nodig bij het besparen van energie, het verduurzamen van woningen en bedrijven en het overstappen op schone energie. We willen dit samen doen met de stad. Nieuwe ideeën en initiatieven zijn meer dan welkom. Op dit moment zijn zo’n 160 bewonersinitiatieven bezig zijn met duurzaamheid en de overgang naar schone energie. 

 

Hoe gaat de gemeente over op schone energie? 

De gemeente wil de komende vier jaar 25.000 tot 30.000 bestaande huizen van duurzame energie voorzien of ze hierop voorbereiden. We zetten daarmee betekenisvolle stappen naar een klimaatneutraal Den Haag. We doen dat samen met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, netbeheerders, installateurs, (energie)bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners. 

 

Waar begint de gemeente? 

We starten in Tien Groene Energiewijken. Dit zijn Mariahoeve, Den Haag Zuidwest, Binckhorst/Central Innovation District (de gebieden rond de stations Centraal, Hollands Spoor en Mariahoeve), Koningsplein en omgeving, Molenwijk/Noodpolderbuurt, Moerwijk-Oost, Vruchtenbuurt, Vogelwijk, Ypenburg en het Statenkwartier. In deze wijken maakt de gemeente plannen samen met de bewoners en andere partners waaronder Duurzaam Den Haag, woningcorporaties en energiebedrijven wijkenergieplannen. Daarin komt te staan welke toekomstige energievoorziening voor de wijk beschikbaar zal zijn en hoe we de overstap gaan maken. 

 

Wanneer gaat de gemeente over op schone energie? 

Er ligt voor 2021 een stedelijk Energietransitieplan voor de hele stad. Hierin komen de wijkenergieplannen, het nieuwe energiesysteem en de financiering samen in een routekaart voor de overstap naar schone energie. Er is nog geen planning wanneer precies, en hoe, de wijken van het aardgas afgaan. En welke soort energie daarvoor in de plaats komt. 

 

Wat is de rol van de rijksoverheid?

Gemeenten hebben de juiste instrumenten van het Rijk nodig voor de energietransitie. Bijvoorbeeld wettelijke bevoegdheden en ook financiële middelen. De Tweede Kamer moet nog besluiten over het Klimaatakkoord waarin landelijke maatregelen voor de energietransitie zijn voorgesteld. Voor meer informatie zie https://www.klimaatakkoord.nl/ 

 

Wat is de rol van de gemeente bij de Energietransitie?

De gemeente heeft verschillende rollen om de stad duurzamer te maken: we faciliteren, verbinden en regisseren. Uiteindelijk stellen we ook regels op. De gemeente communiceert altijd duidelijk over haar eigen rol bij specifieke projecten en situaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de communicatie over de energietransitie uitgangspunten opgesteld, waar inwoners ons altijd aan mogen houden. 

 

Hoeveel huizen en bedrijfspanden staan er in Den Haag? 

In Den Haag staan ruim 250.000 woningen waarvan er 55.000 in het bezit zijn van particuliere verhuurders, 80.000 woningen zijn eigendom van woningcorporaties en 115.000 woningen zijn van particuliere woningeigenaren. Er staan 30.000 bedrijfspanden in Den Haag.

 

WAAR KAN IK TERECHT VOOR ADVIES? 

 

Voor een persoonlijk gesprek kunt u terecht bij één van de informatiepunten van de gemeente aan de Fluwelen Burgwal 54, de Goudsbloemlaan 82, Het Kleine Loo 364 en de buurtwinkel ‘Wij Weimar’ op de hoek van de Weimarstraat/hoek Noorderbeekdwarsstraat. Zowel woningeigenaren, ondernemers als leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen hier terecht. De gemeente geeft u graag advies over het isoleren en verduurzamen van uw woning. 

 

Voor meer informatie:

http://www.denhaag.nl/houvanjehuis 

of

http://www.duurzaamdenhaag.nl

 

Voor vragen kun je terecht bij het loket van Duurzaam Den Haag in de volgende buurten: 

  • Inloopspreekuur Eerste hulp bij Duurzaamheid - Molenwijk - Iedere woensdag tussen 13:00 en 16:00 uur bij Trefpunt Laakhage, Peilstraat 67
  • Inloopspreekuur Eerste hulp bij Duurzaamheid - Moerwijk(-oost) - Iedere woensdag tussen 13:00 en 16:00 uur bij Activiteitencentrum Team Heeswijk, Heeswijkplein 104
  • Inloopspreekuur Eerste hulp bij Duurzaamheid - Konngsplein e.o. - Elke eerste donderdag van de maand tussen 14:00 en 17:00 uur bij Wij Weimar, Noorderbeekstraat 218

 

Heeft u vragen en kunt u niet naar de informatiepunten komen?

Stuur dan gerust een email:

 

Voor woningeigenaar of particulier verhuurder?

duurzaamwonen@denhaag.nl 

 

Voor Vereniging van Eigenaren?

vvebalie@denhaag.nl of op de website https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/vve-balie.htm 

 

Voor ondernemers:

houvanjezaak@denhaag.nl. of op de website http://www.denhaag.nl/houvanjehuis 

 

Meer informatie over het verduurzamen van uw woning kunt u ook vinden op: 

http://www.Hierverwarmt.nl 

http://www.woonwijzerwinkel.nl 

http://www.eigenhuis.nl 

http://www.milieucentraal.nl 

 

WELKE SUBSIDIES ZIJN ER? 

 

Gemeentelijke subsidies

 

Subsidie dak- en vloerisolatie 2019

Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning in Den Haag isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente. 

 

Subsidie groene daken

Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente. 

 

Subsidie duurzaamheid

Start u een duurzaam project in uw wijk? De subsidie duurzaamheid voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken wordt binnenkort vervolgd. 

 

Subsidie meerjaren duurzaam onderhoudsplan voor kleine VvE's

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen een subsidie aanvragen voor een meerjaren duurzaam onderhoudsplan (MDOP). Deze subsidie is voor Haagse VvE’s met minder dan 10 appartementen. Alle informaties over de verschillende subsidies van de gemeente vindt u op: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen.htm 

 

Rijkssubsidies 

Voor subsidies en fiscale regelingen van het rijk op het gebied van energiebesparing en duurzame investeringen kunt u terecht op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen 

 

Provinciale subsidies 

Voor subsidies van de provincie voor ondernemersverenigingen en BIZ-stichtingen kunt u terecht op https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies

 

 

 

WAT KUNT U ZELF DOEN? 

 

Wat kan ik nu al doen om energie te besparen? 

In huis kunt u flink op energie besparen. Dat is goed voor het milieu en het levert u bovendien geld op. Het is ook altijd raadzaam om te kijken of u kunt samenwerken met buurtgenoten. Lokale burgerinitiatieven zijn een goede manier om de energietransitie te versnellen. Buurtgerichte oplossingen zijn effectief omdat veel oplossingen niet voor individuele huizen geschikt zijn. Bovendien kunnen de kosten voor elektrische oplossingen vaak beperkt worden door samen met uw buren te kijken naar het aanschaffen van zonnepanelen of een warmtepomp. 

 

Mijn huis energiezuiniger te maken? 

Het isoleren van uw huis is een belangrijke stap om uw woning energiezuinig te maken. Daarmee brengt u het energieverbruik flink omlaag: er gaat weinig warmte verloren en er is minder energie nodig om uw huis te verwarmen. De gemeente helpt u graag verder als u hier vragen over heeft. Er zijn verschillende vormen van isolatie: gevelisolatie aan de binnen- of buitenkant van een woning, kozijnen met driedubbel glas of dak- en vloerisolatie. 

 

Besparen op verwarmen 

Zorg voor een goed afgesteld cv-ketel, anders verspilt u onnodige energie. Als u niet thuis bent, of ’s nachts slaapt, zet de thermostaat dan laag. Met radiatorfolie achter de radiator kunt u ook energie besparen. En als u gemiddeld 5 minuten onder de douche staat ipv langere tijd, bespaar je een hoop water en gas. Dit kan zelfs € 80 per jaar opleveren. 

 

Besparen op huishoudelijke apparaten 

Sommige huishoudelijke apparaten van voor het jaar 2000 kunt u beter vervangen. Koelkasten of vriezers ouder dan 15 jaar zijn vaak energieslurpers. Zet televisies, notebooks en computers helemaal uit als u ze niet gebruikt. Verder kunt u de helderheid van notebooks etc. aanpassen en de computer op de energiebesparende stand zetten. 

 

Besparen in de keuken 

Gebruik een kleine pan op een kleine pit. Ook een deksel op de pan scheelt warmteverlies. Warm op in de magnetron, dat gaat sneller en is energiezuiniger dan op het fornuis of in de oven. Verwarm niet meer water in de waterkoker dan u nodig heeft. Ontkalk een waterkoker regelmatig. 

 

Besparen op verlichting 

Een goede manier om te besparen op uw energierekening, is een overstap op ledverlichting. Ledlampen zijn wel wat duurder in de aanschaf, maar verbruiken minder stroom en gaan heel lang mee. 

 

Zijn er plannen voor de daken van Haagse woningen en panden? 

De gemeente is aan het onderzoeken hoe we onze daken zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Zij bieden namelijk goede mogelijkheden voor onder meer energieopwekking (zonnepanelen) en het voorkomen van hittestress (witte daken). Meer dan 95% van het dakoppervlak in onze stad is bitumen dakbedekking. Daarom gaan we ‘op dakenjacht’. Dakeigenaren kunnen hun dak isoleren, vergroenen, gebruiken voor het opwekken van elektriciteit (met zonnepanelen) en er kunnen ook zonneboilers op daken worden geplaatst. Later dit jaar is hierover meer bekend.

 

Voor de subsidieregeling groene daken zie ook: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen.htm 

 

Wat is het effect van een groen dak? 

Een goede manier om uw platte dak te isoleren, is het beplanten met planten of gras. Er zijn verschillende soorten groene daken met grassen, mossen, vetplanten, kruiden of struiken. De dakconstructie moet natuurlijk wel stevig genoeg zijn, vanwege het extra gewicht. Een groen dak verdampt water en geeft daardoor verkoeling. 

 

Wat is het effect van een wit dak? 

Witte daken zorgen ervoor dat uw huis koel blijft als het heel heet is. 

 

Ik ga binnenkort verhuizen. Waar moet ik dan op letten? 

Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen, zeker als u ook gaat verbouwen. Doe ook navraag bij de gemeente hoe ver we zijn met de plannen om uw wijk van het gas af te halen. Sinds 1 juli 2018 is wettelijk bepaald dat nieuwbouwwoningen niet meer op gas mogen worden aangesloten. Als er na 1 juli 2018 een bouwvergunning is aangevraagd, is dat dus niet meer mogelijk. Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie van de vloer, spouwmuren, dak, gevel en ramen (driedubbel glas). Dat verdient u altijd terug. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor inductie. Verschillende hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek. 

Kijk voor meer besparingstips op http://www.denhaag.nl/houvanjehuis

 

 

HOE WORDT MIJN HUIS STRAKS VERWARMD? 

 

Hoe gaat mijn huis er straks uitzien als er geen aardgas beschikbaar meer is? 

Dat is nu nog niet duidelijk, omdat de plannen nog worden uitgewerkt. Den Haag wil schone energie halen uit water, de zon en de aarde. Het is nu nog niet duidelijk in welke wijken wat voor soort schone energie zal worden geleverd. Dat is afhankelijk van veel verschillende factoren. 

 

Wat zijn warmtenetten? 

Warmtenetten zijn netwerken van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt van een warmtebron in de buurt en kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. 

 

Wat is all electric? 

Als uw huis volledig op elektriciteit draait, dan noem je dat een all-electric-oplossing. Dan gebruikt u geen gas maar alleen elektriciteit voor het verwarmen van uw huis, uw water en om te koken. 

 

Wat is een warmtepomp? 

Een warmtepomp is een elektrische vervanging voor de cv-ketel. Een warmtepomp is een soort omgekeerde koelkast die uw huis verwarmt met een lage temperatuur. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, bodem of grondwater en gebruikt die warmte voor verwarming en warm water. Een warmtepomp wordt gebruikt bij all-electric oplossingen, warmtenetten en Warmte Koude Opslag (WKO). Een warmtepomp is efficiënt omdat het weinig elektriciteit gebruikt om uw huis mee te verwarmen. 

 

Wat is koken op inductie? 

Dat is koken op elektriciteit, dus niet op gas zoals nu heel vaak nog gebeurt. Een inductiekookplaat werkt op stroom. Er wordt op een veilige en snelle manier energie overgedragen van kookplaat naar pan. Het fornuis zelf wordt bij inductie niet warm. Koken op inductie is energiezuinig, een inductiekookplaat is veel zuiniger dan andere elektrische kookplaten. 

 

Kan ik zomaar overstappen op inductie? 

Ja, u kunt altijd overstappen op inductie. En als u toch een nieuwe keuken neemt, is dat een logisch moment om voor inductie te kiezen. 

 

Hoe zit het met mijn pannen?

Niet alle pannen zijn geschikt om op inductie mee te koken. Om een pan op inductie te verwarmen is het belangrijk dat deze een metalen, vlakke bodem heeft. 

 

Mijn cv is aan vervanging toe: moet ik wel of geen nieuwe kopen?

Als u een nieuwe cv-ketel moet aanschaffen, koop dan de meest energiezuinige. Als u geen nieuwe cv wilt kopen, dan is leasen oftewel het huren van een cv-ketel ook een goede optie. U betaalt dan voor ketel en onderhoud een vast bedrag per maand. Uw energieleverancier kan u hier meer informatie over geven. 

 

Wat is Warmte Koude Opslag (WKO)?

Bij Warmte Koude Opslag wordt gebruik gemaakt van warmte en koude in de bodem om een gebouw te verwarmen en te koelen. Er is stroom nodig om de warmte en koude naar boven te pompen. 

 

Wat betekent hernieuwbare energie?

In de Europese Unie betekent hernieuwbare (of groene) energie, energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind-, zonne-, waterkracht-, getijden, geothermische en biomassa-energie. Hernieuwbare energie is een goed alternatief voor meer traditionele energiebronnen zoals energie uit fossiele bronnen of kernenergie. 

 

WELKE SCHONE ENERGIEBRONNEN ZIJN ER? 

 

Over welke schone energiebronnen kan Den Haag beschikken? 

Den Haag wil energie halen uit aardwarmte, restwarmte, uit water en zonne-energie.

 

Wat is aardwarmte? 

Bij aardwarmte oftewel geothermie wordt warm water uit een dieper gelegen aardlaag omhoog gepompt. De warmte wordt via een warmtewisselaar naar huizen en gebouwen gebracht. Het afgekoelde water wordt via een tweede put weer terug in de grond gepompt. Dit warmt daar vanzelf weer op. In Den Haag zijn mogelijkheden voor aardwarmte. 

 

Welke plannen zijn er in Den Haag voor aardwarmte? 

De eerste Haagse aardwarmtecentrale (HAL) start zodra het Rijk alle vergunningen heeft verstrekt. Deze levert warmte aan 1.200 woningen. In een later stadium breidt de warmtelevering uit naar 4.000 woningen in Den Haag Zuidwest. 

 

Door wie wordt de aardwarmtecentrale aan de Leyweg geëxploiteerd? 

De aardwarmtecentrale wordt ontwikkeld door de Haagse Aardwarmte Leyweg. Dit is een samenwerking van Ed-fonds (financier), Hydreco Geomec (operator), Perpetuum Energy Partners (projectmanagement). 

 

Wat is restwarmte? 

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij onder andere productieprocessen of afvalverbranding. Deze warmte kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen. Restwarmte komt op dit moment vaak nog vrij bij processen waar fossiele energie gebruikt wordt. Het kost energie om deze warmte van de bron naar gebouwen te leiden, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische pompen. 

 

Wat is aquathermie? 

Bij aquathermie wordt warmte uit water gehaald. Dat kan met water uit kanalen, rivieren en meren of afvalwater uit het riool. Met de warmte uit dat water worden woningen verwarmd. In Den Haag staat een zeewaterwarmtecentrale, die warmte levert aan woningen in de wijk Duindorp. Het klimaatsysteem verwarmt de woning in de winter en koelt de woning in de zomermaanden. De warmte en koelte worden onttrokken aan het zeewater en overgedragen aan het distributienet dat door de wijk loopt. Op dit net zijn alle woningen met een eigen warmtepomp aangesloten. 

 

Wat betekent nul op de meter? 

Nul-op-de-meter betekent dat een woning of een gebouw op jaarbasis de eigen energie opwekt. Er is wel een aansluiting op het elektriciteitsnet. 

 

Wat is Groen gas? 

Groen gas is biogas en synthetisch (waterstof-) gas. Biogas wordt gemaakt door mest, GFT en ander organisch afval in een vat te laten vergisten. Synthetisch gas wordt gemaakt door (een overschot aan) groene energie, water en CO₂ te laten reageren tot methaan.

 

Wat is zonne-energie? Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. De meest gebruikte toepassing zijn zonnepanelen. Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom. Een andere manier is zonlicht omzetten in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers, oftewel zonnecollectoren 

 

WAT GEBEURT ER IN DEN HAAG OP HET GEBIED VAN SCHONE ENERGIE? 

 

Welke buurtinitiatieven zijn er? 

Er gebeurt al van alles in de stad op het gebied van schone energie en er zijn veel groene, duurzame initiatieven. Lees hieronder welke bewonersinitiatieven er zijn. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden via hun websites of via aardgasvrij@denhaag.nl 

 

Warm in de wijk Vruchtenbuurt 

Een groep enthousiaste wijkbewoners verkent de mogelijkheden voor een netwerk van duurzame warmte in de Vruchtenbuurt. http://www.warmindewijk.nl 

 

Groene Mient Vruchtenbuurt 

Dit is een gemeenschappelijke woonproject op basis van sociale en ecologische waarden van de Vereniging Groene Mient. http://www.groenemient.nl 

 

Vogelwijkenergiek 

Dit is een buurtvereniging met veel duurzame activiteiten. http://www.vogelwijkenergiek.nl 

 

Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg HWY 

HWY is een groep bewoners van Ypenburg die 10.000 woningen in hun wijk willen verduurzamen. stadswarmte.wordpress.com/ 

 

Statenwarmte Statenkwartier 

Bewoners van het Statenkwartier zoeken met de gemeente naar geschikte warmte-oplossingen ter vervanging van aardgas. http://www.statenwarmte.nl 

 

Stichting Duurzaam Den Haag 

Deze stichting is al jaren een Haagse aanjager van diverse projecten op het gebied van duurzaamheid in Den Haag. https://duurzaamdenhaag.nl/

 

070Energiek 

Bij de Haagse coöperatieve vereniging 070Energiek kunt u samen met uw buren schone energie kopen. http://www.070energiek.nl/

 

Zonnepark ’t Oor aan de Loolaan 

Naast Mariahoeve wordt een 4 voetbalvelden groot zonnepark gebouwd. Deels voor energiecoöperatie ‘t Oor. http://www.evhb.nl/project/zonnepark-denhaag/

 

Coöperatie Groen Hofzicht 

Huurders en huiseigenaren rond het Aegon-hoofdkwartier in Mariahoeve verkopen samen zonne-energie. http://www.groenhofzicht.nl.

 

Duurzaam Bezuidenhout 

Enthousiaste professionals zetten zich vrijwillig in om van Bezuidenhout de meest duurzame Haagse wijk te maken. http://www.bezuidenhout.nl/duurzaam

 

Duurzame Zeehelden Zeeheldenkwartier 

Bewoners van het Zeeheldenkwartier helpen elkaar hun wijk duurzamer te maken. Facebookpagina van de Duurzame zeehelden

 

DuurSaam Benoordenhout 

DuurSaam Benoordenhout wil wijkgenoten enthousiast maken voor duurzame maatregelen. http://www.duursaambenoordenhout.nl

 

De Groene Regentes 

Vrijwilligers uit het Regentesse- en Valkenboskwartier nemen initiatieven om hun wijk groener en duurzamer te maken. http://www.groeneregentes.nl 

 

Gasvrij Scheveningen 

Bewoners en bedrijven bouwen hun gasverbruik langzaam af en gaan over op schone energie. http://www.gasvrijscheveningen.nl 

 

Vragen en/of meedenken over de overgang naar schone energie? 

Heeft u een vraag over uw wijk of buurt? Bent u zelf bezig met de overgang naar schone energie en wilt u uw initiatief delen? Mail dan naar: aardgasvrij@denhaag.nl 

 

Waar vind ik meer informatie online over de overgang naar schone energie in Den Haag? 

http://www.denhaag.nl/duurzaamheid

Schreeuw het van de daken!