5 Buurtinitatieven van Werkgroep Duurzame Haagse Warmte

Werkgroep Duurzame Haagse Warmte komt elke vijf weken bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over het proces om van het gas af te gaan. Veel bewonersinitiatieven uit Den Haag zijn daarbij aangesloten, waaronder deze vijf.


  • Door

    Lisanne Rovers

    21 mei 2019

 

Vogelwijk Energiek

Ze bestaan dit jaar al 10 jaar! Het initiatief was opgezet om een windmolen over te nemen. Hoewel de windmolen er niet meer is blijft Vogelwijk Energiek nog steeds actief. Op dit moment zijn er projecten omtrent het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen en ondersteunen ze bijvoorbeeld het initatief voor een elektrische deelauto. 

 

Energiecoöperatie Wateringseveld

In andere wijken zoals Wateringse veld is er pas sinds kortere tijd aandacht voor verduurzamen. In deze wijk ligt al een warmtenet, dat mogelijk uitgebreid kan worden. Er zijn meerdere partijen die daar over nadenken en Energiecoöperatie Wateringseveld wil daarbij de link zijn tussen alle partijen en bewoners. Daarnaast proberen ze meer in het algemeen te laten zien wat er in de wij kan en wordt gedaan aan duurzaamheid.

 

Gasvrij Scheveningen 

De krachten zijn gebundeld en samen met Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp wordt er gewerkt aan de duurzame toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat de bewoners actief meedoen, dus worden er bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt er uitleg gegeven welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen en is er de kans bij het netwerk van Gasvrij Scheveningen aan te sluiten. 

 

Hernieuwbare Warmte Ypenburg

Met als doel om in 2025 CO2-neutraal te zijn wordt er hard aan ideeën gewerkt om dat ook te realiseren. Samen met partners worden verschillende gasloze mogelijkheden onderzocht, waar de focus ligt op een aanpak voor de hele wijk. Bewoners worden ook gemotiveerd zelf minder energie te verbruiken of te verduurzamen. Daarbij zijn er zogenaamde ‘menukaarten’ opgesteld, bewoners kunnen daarmee makkelijk inzien wat zonnepanelen of een warmtepomp nou eigenlijk zijn en wat de voor- en nadelen ze hebben.  

 

Buurtenergie Statenkwartier

Vanuit deze vereniging worden regelmatig bewonersbijeenkomsten georganiseerd en zijn er inloopspreekuren voor alle vragen over ‘statenwarmte’. Belangrijke stappen in verduurzaming waren de zonnepanelen op het Museon en het WorldForum, dat nu energie oplevert voor 80 deelnemers. Dit succes met zonnepanelen willen ze uitbreiden, maar er wordt ook op andere manieren geprobeerd de bewoners te informeren en te stimuleren.  

 

Wil je meer informatie over Werkgroep Duurzame Haagse Warmte of de bewonersinitiatieven? Klik hier. https://duurzaamdenhaag.nl/projecten/haagsewarmte

Schreeuw het van de daken!


Gerelateerd project